Single Blog Title

This is a single blog caption
1
apr

‘Denk’

Niet alleen het corona virus is grensoverschrijdend gebleken. Het virus heeft naar nu blijkt ook partijleider Tunahan Kuzu van Denk verleidt tot grensoverschrijdend gedrag met een medewerkster van zijn partij. Hartstochtelijk de liefde bedrijven op je Tweede kamerbureau met uitzicht op het Torentje kan dan een kortstondig hoogtepunt in je politieke carrière zijn. Maar om dan aansluitend in het debat Rutte de maat nemen doet vermoeden dat Tunahan de mores van zijn ambt nooit goed heeft begrepen. Je hoeft de Koran of bijbel niet uit je hoofd te kennen om het verschil tussen goed en kwaad te weten, maar er strikt naar leven lijkt voor eenieder van ons nog niet zo makkelijk.

Dat is ook van toepassing op de zorg. In ons maakbaarheids-denken in de zorg lopen we tegen grenzen aan. Het belang van publieke gezondheidszorg, het nut van de reserves van zorgverzekeraars en capaciteitsvraagstukken komen opeens in een heel ander perspectief te staan. Zo gesteld: “De brandweer betalen we ook niet alleen voor het feit dat ze kan uitrukken, maar voor het feit dat ze beschikbaar is“. Markt en zorg maken de ontwikkeling van vaccins en toegang tot publieke gezondheidzorg tot een afvalputje waarin de standpunten van de politieke partijen nog geen woord over is gerept. Dat zal met deze wake-up call dit jaar beslist anders worden.

Het is treurig dat we een crisis van deze omvang nodig hebben om ons te realiseren wat de betekenis van goede zorg is. Paul Frissen heeft het al jaren over de illusie van de maakbaarheid en onze collectieve hang naar perfectionisme. Boven op de rots zit, waar wij vaak zo honend over zijn, de politiek maar we zijn het in feite zelf. Het belang van goed openbaar bestuur is onmiskenbaar. Deze crisis doet onze onderlinge afhankelijkheid, kwetsbaarheid en angst voor controleverlies ervaren. Wij eisen duidelijkheid waar deze niet of nauwelijks te geven is. Ik sla nooit iets plat tot een enkelvoudige essentie of eenduidigheid van een Excelslide. Pluriformiteit benadert nog het meest wat relevant is. De hang naar protocollen in de zorg illustreert nog het meest dat wij niet om kunnen gaan met onzekerheid en zijn een monster op zichzelf geworden waarin eigen verantwoordelijkheid en professioneel handelen een bijzaak is. Deze crisis biedt een kans tot reflectie over het belang van een onder andere het adequaat functioneren van het publieke belang en dat zal niet per se een prettige bezigheid zijn.

Ondertussen kijk ik even voor mij uit. Tussen de schuifdeuren komt een zonnestraal naar binnen. Ik vind het een mooi beeld en dat besef leidt tot een gevoel van dankbaarheid voor gevoelens van plezier, vriendschap, liefde en deugdzaamheid. En daarmee, Tunahan Kuzu, ben ik je toch dankbaar voor het feit… ik denk.

– Download hier de PDF versie –


Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als adviseur maatwerk in analyse en strategie in de farmacie en zorg.