Disclaimer

Over de site van Farmacie en Zorg

Farmacie en Zorg optimaliseert zijn klantenservice door middel van internet. Daartoe biedt Farmacie en Zorg zijn kennis online aan op een eigen site. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over gezondheid gerelateerde onderwerpen.

Farmacie en Zorg aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De bouw en redactie van deze site wordt verzorgd door Wicked Grounds. Een ervaren en deskundige redactieraad van apothekers en een redactie van terzake kundige journalisten waarborgen de kwaliteit van de informatievoorziening. Deze site is geoptimaliseerd voor de laatste versies van Safari, Chrome & Internet Explorer.