Single Blog Title

This is a single blog caption
11
nov

2020… ‘Het jaar van Bruno Bruis.’

Uw inwerkperiode als minister van VWS is nu echt wel voorbij. Over twee jaar zijn er verkiezingen en dat betekent dat het volgend jaar tijd is om tot executie te komen van uw overtuigende politieke ambities en visie op een toekomstbestendige zorg. In de voorliggende periode heeft u natuurlijk een scherp inzicht ontwikkeld in welke systeemfouten er in de zorg zijn geslopen. U erkent vanzelfsprekend dat de instituties, inclusief VWS zelf, hyperventilerend boven op de zorgrots zijn blijven zitten en daarmee het zorginfarct in stand houden. Natuurlijk bent u inmiddels ook de mening toegedaan dat de Staatgereguleerde prijzen in de zorg niets met marktwerking te maken hebben. De wet normering topinkomens heeft karaktertrekken die doen denken aan het Kremlin. Winst maken in de zorg is door het Kabinet tot taboe verheven en daarmee is de schop aan de wortel van ondernemerschap gezet.

Het is velen dan ook een raadsel hoe wij het systeem van deze overgereguleerde markt toch marktwerking zijn blijven noemen. Naar wij vernemen, is het verbijsterend hoe de zorgverzekeraars zoveel macht hebben opgedrongen gekregen welke niet heeft geleid tot keuzevrijheid, opheffen van de wachttijden, dalende prijzen en het belangrijkste… inzicht in kwaliteit. Er is een enorme regelgeving die uniek is voor de zorg. U kunt daar niet trots op zijn. Niet alleen Zorgkantoren spelen zorgaanbieders met regelmaat tegen elkaar uit. Zorgplafonds zijn aan de orde van dag, maar staan natuurlijk haaks op het zo gewenste medisch ondernemerschap. Met alle externe en interne regelgeving is het maar de vraag of de arts in de spreekkamer met de eed van Hippocrates zonder last of ruggespraak zelf de regisseur is in het professioneel handelen. Maar nog lastiger voor u is hoe om te gaan met twee pagina’s embryonaal geprevel uit het Regeerakkoord. Het advies: breng het in stemming op zondag, want dan letten ze toch niet op.

Ondertussen zijn budgetten in de zorg uw eigen heilige graal geworden. Maar elke minister die het woord waarde alleen in termen van geld weet te duiden, ontkent daarmee de feitelijke betekenis van zorg. Uw hoofdlijnenakkoorden lijken vooral budgettaire kaders te borgen om uw collega minister van Financiën te behagen, maar zijn natuurlijk gebrek aan vertrouwen in de operatiemodus van de zorgprofessional. Ondanks al uw bestuurlijke bemoeienis zal de begroting binnenkort de 100 miljard overstijgen. Voor de duidelijkheid: elk jaar weer. Dit zijn 33 x de kosten van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. De beheersbaarheid van het zorgdossier vereist een adequate aanpak, daadkracht en politieke visie van u en van de Tweede Kamer. Dit omdat anders het koekoeksjong welke velen zo dierbaar is, wreed verstoten zal worden. Beste Bruno, op straffe van een half jaar werkervaring opdoen bij Dela uitvaartmaatschappij of misschien nog erger floormanager bij Chateau Meiland. In Gods naam geef ons vertrouwen en perspectief op een heldere zorgkoers. We hopen zo dat het zorgdossier bij u in goede handen is. Beste Bruno, ik gun het je zo van ganser harte. 2020… ‘Het jaar van Bruno Bruis.’

 

– Download hier de PDF versie –


Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als adviseur maatwerk in analyse en strategie in de farmacie en zorg.